Persbericht schrijven? Zo gaat het beter

Waarom kom je toch zoveel slechte persberichten tegen? Tijdens de communicatieopleiding is voor dit ambacht veel aandacht. Er zijn handboeken over geschreven, maar ook een simpele zoektocht op internet levert veel artikelen op met regels en voorbeelden voor een goed persbericht.

Maar te vaak lijkt het alsof de schrijver alle colleges, boeken en oefeningen heeft overgeslagen. Ook als de regels wel zijn gevolgd, wil dat niet zeggen dat het bericht prettig leesbaar is.

Om dit duidelijk te maken, heb ik van een willekeurige gemeente in Nederland een persbericht genomen en herschreven. De naam van de gemeente en de opgevoerde wethouder heb ik veranderd. Het gaat in dit geval om de inhoud, niet om de afzender.

Het originele persbericht

Persbericht origineel

Wat valt op?

Een persbericht als dit kom je veel tegen. Het geeft de lezer netjes antwoord op de vragen (‘de 5 W’s’) die volgens de theorie in elk persbericht aan bod moeten komen:

  • Wie: het college,
  • Wat: de kadernota met hoofdlijnen van beleid,
  • Wanneer: 30 juni,
  • Waarom: “In de kadernota staat hoe de gemeente wil omgaan met het beschikbare geld”,
  • Wijze (=Hoe): tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Tegelijkertijd is het bericht heel saai, erg intern gericht en moeilijk te begrijpen. Zeker voor iemand die de werkwijze van een gemeente niet goed kent (en dat zijn de meeste mensen).

Ik denk niet dat veel inwoners van Schrijfland na het lezen van dit bericht enthousiast zullen worden. Terwijl het bericht eigenlijk heel positief is. Er is immers (weer) geld  om woonwijken prettiger te maken, de werkgelegenheid te vergroten en de binnenstad levendiger te maken. Klinkt als goed nieuws, maar je moet eerst de taaie tekst trotseren om daarachter te komen.

Jammer.

Hoe kan het beter?

Vroeger stuurde je een persbericht alleen naar journalisten. Als afzender hoopte je dat zij jouw verhaal zo goed mogelijk overnamen en dat de krantenlezer het bericht las.

De meeste PR- en communicatiecollega’s schrijven hun persberichten nog steeds met de journalist voor ogen. Maar die is niet de enige lezer meer.
Jouw persbericht komt meestal ook op je website te staan, publiceer je op social media of plaats je in een eigen medium. Je schrijft als gemeente een persbericht dus niet voor een journalist maar voor de inwoners. Klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

‘Wat heb ik er aan?’

Als je weet voor wie het bericht echt is bedoeld, zorg je dat deze lezer direct begrijpt waarom dit bericht belangrijk is. Je moet immers concurreren met honderden andere berichten die om aandacht schreeuwen. Je lezer wil dus snel weten: wat heb ik eraan? Of in goed Nederlands:

Wat heb ik aan dit persbericht?

Of een inwoner van Schrijfland warm wordt van prettige woonwijken, voldoende werkgelegenheid en een levendige binnenstad, kan ik niet met zekerheid beantwoorden. Maar ik weet wel zeker dat geen enkele inwoner enthousiast wordt van een kadernota die het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Behalve dan de griffier.

Geen procedure maar resultaten

Een veelgemaakte fout in persberichten is focus op het proces en niet op het resultaat of de uitkomst. Het aanbieden van een kadernota aan de gemeenteraad is proces. Het uitvoeren van de plannen in de kadernota levert resultaten op. En die zijn belangrijk voor de gemeente en haar inwoners.

Tot slot: schrijven is schrappen. Het nieuwe bericht is 25 procent korter.

Het herschreven persbericht

Schrijfland investeert in aantrekkelijke stad

Schrijfland wil investeren in prettige woonwijken, voldoende werkgelegenheid, passende sociale ondersteuning en een levendige binnenstad. Het college van b & w heeft de hoofdlijnen van deze voornemens en de financiering beschreven in de zogenaamde kadernota. De gemeenteraad bespreekt 30 juni deze voornemens.

Dankzij bezuinigingen is huishoudboekje op orde

Wethouder Willem Houder (Financiën) vertelt dat de nieuwe plannen onder andere mogelijk zijn door de besparingen van de afgelopen jaren. “Door behoedzaam beleid  is ons huishoudboekje weer op orde. We kunnen daarom als college een meerjarig sluitende begroting presenteren. Naast de bezuinigingen, trekt de economie aan en krijgen we meer geld van het Rijk. Daardoor kunnen we nu investeringen doen die het wonen en werken in Schrijfland nog aantrekkelijker maken. We gaan dat overigens niet alleen doen, maar in samenwerking met inwoners en ondernemers. Met elkaar werken we aan een bedrijvige, sterke en toekomstbestendige stad.”

Wat is een kadernota?

In een kadernota staat hoe de gemeente wil omgaan met het beschikbare geld en wat de uitgangspunten voor de nieuwe begroting zijn. Eerder deze maand legde het college de voorjaarsnota en jaarrekening aan de gemeenteraad voor. Op 22 juni bespreken de politieke partijen de kadernota, voorjaarsnota en jaarrekening tijdens een commissievergadering. Op 30 juni stelt de gemeenteraad naar verwachting dan alle nota’s vast. 


Ben je het eens met de wijzigingen? Laat het weten in de reacties hieronder.

Picture of Marcel Hoogland

Marcel Hoogland

Worstel jij met je tekst? Twijfel je over je beleidsnota, persbericht, websitetekst of folder? Komt je boodschap wel over? Laat mij, Marcel Hoogland, je helpen. Mijn doel voor jou is dat je meer effect van je tekst krijgt in minder tijd, meer verbinding krijgt met je lezers, beter gelezen wordt. Ik help je niet alleen met schrijven zelf, maar weet ook hoe je een blog maakt, een website bouwt en wat de kracht van communicatie allemaal omvat.

4 reacties

    1. Klopt. Dat kan een lastige zijn. Gelukkig had in dit voorbeeld de wethouder een eigen alinea om zijn verhaal te kunnen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *